Øyekirurg Jan Guldahl var med på å starte den første laser for å bli kvitt briller og linser i Norge i 1990. Han har  utført mer enn 20.000 laseroperasjoner og er en av de mest erfarne øyekirurger i Skandinavia.

Trondheim Øyelegesenter velges ofte når norske trafikkflygere skal laserkorrigere synet sitt. Få yrkesgrupper har så strenge krav til godt resultat.

Stadig flere flygere i den sivile luftfarten ser – bokstavelig talt – fordelen av å slippe briller og kontaktlinser i cockpiten. Opp gjennom årene har en rekke norske trafikkflygere kommet til Trondheim Øyelegesenter for å kvitte seg med synshjelpemidlene.

Vi har laserkorrigert synet til flygere både i SAS, Widerøe og Norwegian.

Flygere fikk nytt syn med laser

Slutt på plunder

En fellesnevner for å bli brille- og linsefri, er plunderet disse hjelpemidlene fører med seg i luftfartens yrkeshverdag.

-For Trondheim Øyelegesenter som klinikk er alle yrkesgrupper like viktige med tanke på resultatet, sier øyekirurg og daglig leder Jan Guldahl.

-Men det er klart at det er ekstra inspirerende å oppleve at mange i den yrkesgruppen som har de strengeste synskravene velger oss.

-Og likedan: at de faktisk kommer hit fra så og si alle kanter av landet.

Se video med Norwegian-flyger Per Einar Lundereng her.

«Så klart har jeg aldri sett stjernehimmelen»

Strenge krav
Ingen yrkesgruppe har så strenge krav til godt syn som flygerne.  Det er felleseuropeiske bestemmelser som setter krav til synet for sivile norske flygere. Kravene er strenge, ikke minst når det er snakk om laserkorreksjon.

Godkjenning
For at en flyger skal få godkjenning av luftfartsmyndighetene, må han eller hun før laserkorreksjonen ikke være mer nærsynt enn -6 eller mer langsynt enn +5. Etter behandlingen må synet være ytterst stabilt og det må ikke forekomme komplikasjoner. Videre må evnen til å se kontraster være uendret.

Undersøkelse
Flygeren som er laserbehandlet må gjennomgå en øyeundersøkelse som er godkjent av Luftfartstilsynet før han eller hun kan begynne å fly igjen.

Faktakilde: Lovdata