LASEK er en overflatebehandling av øyet. I motsetning til IntraLASIK og LASIK gir denne metoden smerter etter behandlingen.

LASEK er en videreutvikling av den eldste lasermetoden ( PRK ). Ved LASEK behandles overflaten av hornhinnen. Derfor kalles metoden overflatebehandling.

Andre typer overflatebehandlinger
Det finnes mange typer av overflatebehandlinger bl.a. PRK , ASA , EpiLASIK og cTEN. Felles for alle disse behandlingstypene er at de gir smerter etter behandlingen – samt at det tar tid før synet blir skarpt igjen. Dette i motsetning til IntraLASIK og LASIK  som er smertefri behandlinger og hvor synet er skarpt allerede dagen etter behandlingen.

Alkoholløsning
Ved LASEK løsnes først det ytterste cellelaget i hornhinnen ved hjelp av en svak alkoholløsning. Dermed kan cellelaget legges til side. Laseren korrigerer deretter synsfeilen før kirurgen forsøker å legge det ytterste cellelaget tilbake på overflaten av hornhinnen. Tilslutt legges en bandasjelinse på øyet. Denne ligger der i tre til fem dager.

Smertestillende tabletter er nødvendig etter LASEK.

Smertestillende tabletter er nødvendig etter LASEK.

Smertestillende tabletter
Det som kjennetegner LASEK – og alle andre overflatebehadlinger – i dagene etter behandlingen er smerter i øynene. Smertetoppen kommer gjerne på dag to etter inngrepet.  Det er derfor nødvendig med smertestillende tabletter.

Borte fra jobb
Har du fått utført LASEK-behandling, må du regne med å være borte fra jobb de første tre til fem dagene i motsetning til IntraLASIK og LASIK, der du kan gå på jobb allerede dagen etter.

 Spesielle krav
I enkelte sammenhenger har det vært vanlig å bare godkjenne overflatebehandling for å bli brillefri. Inntil nylig har dette eksempelvis vært tilfelle for aspiranter til Hærens jegerkommando.

Men nå godtar Forsvaret behandling med IntraLASIK for personell i spesialstyrkene. LASIK er derimot fortsatt ikke godkjent for den som vil bli fallskjermjeger.

Begge øyne
Ved den eldste overflatemetoden (PRK) var det vanlig å behandle ett øye i gangen på grunn av smerter og sen oppklaring av synet. Med LASEK behandler vi vanligvis begge øyne samtidig.

Sjeldent behov for LASEK
Ved Trondheim Øyelegesenter utfører vi LASEK bare i spesielle tilfeller. Det kan være på grunn av tynn hornhinne eller ved usedvanlig trange anatomiske forhold rundt øyet. Boksere eller andre som ofte får kraftige slag mot ansiktet anbefales LASEK.

Med den nye og svært sikre IntraLASIK-metoden er det svært sjeldent at vi i dag må velge overflatebehandling.

LASEK-behandlet