IntraLASIK er den mest avanserte formen for laserkorreksjon av nærsynthet, langsynthet, skjeve hornhinner og alderssyn. Ved IntraLASIK benyttes to lasere ved laseroperasjonen.

IntraLASIK er den eneste lasermetoden som er godkjent i USA for astronauter og jagerpiloter.

Trondheim Øyelegesenter startet med IntraLASIK tidlig i 2008 som den første klinikk i Norge.I oktober 2013 skiftet vi ut laseren fra 2008 med en helt ny modell : i FS.

Er du over 45 år kan vi laserbehandle så du ser godt både på nært og på avstand. Se Monovision.

Ved IntraLASIK lages snittet i hornhinnen med en egen laser iFS . iFS er en såkalt femtolaser. Behandlingen blir med IntraLASIK mere skånsom og sikrere enn ved LASIK hvor et mekanisk instrument med et knivblad benyttes.

Lokk i hornhinnen
Etter at laseren har laget snittet i hornhinnen, bretter øyekirurgen til side et tynt lokk i det øverste laget av hornhinnen. Deretter kan selve korreksjonen av synsfeilen begynne. Dette skjer med en annen laser – en excimerlaser fra firmaet Perfect Vision ( tidligere Technolas ).

Etter korreksjonen legger kirurgen lokket tilbake på den opprinnelige plassen. Snittet som ble gjort for å frigjøre lokket gror svært hurtig. Ingen sting er nødvendig. Behandlingen er så skånsom at det neste dag er svært vanskelig å se spor av snittet, selv i mikroskop.

Fordeler
Fordelen med IntraLASIK er økt sikkerhet og at resultatet blir enda bedre. Årsaken til at synsskarpheten blir optimal, er nøyaktigheten i teknologien. Konstruksjonen av lokket (snittet) som lages i hornhinnen blir av særdeles høy kvalitet når dette utføres av en laser. Både tykkelse og form blir fullstendig jevn. Noe som også fører til at gro-prosessen går enda raskere.

Smertefri
En annen fordel med IntraLASIK er at metoden ikke gir smerter i den nærmeste tiden etter behandlingen. Dette er særlig markant om vi sammenligner med LASEK (overflatebehandling), der du må regne med smerter i dagene etter behandlingen.

Ved IntraLASIK-behandling kan du være tilbake på jobb allerede dagen ettter, mens du etter LASEK-behandling må forvente å være borte fra jobb i inntil en uke.

Viktig godkjenning
I USA får både astronauter og jagerflygere laserkorrigere synet med IntraLASIK.

Ikke noe land i verden har strengere krav til medisinske prosedyrer enn USA.

iFS Advanced Femtosecond Laser  fra firmaet Abbott

iFS Advanced Femtosecond Laser fra firmaet Abbott


Vår nye topp moderne laser

Technolas 217 P excimerlaser fra firmaet Perfect Vision

IntraLASIK.Grafikk.03

 

Slik foregår IntraLASIK behandlingen

IntraLASIK på 1-2-3

IntraLASIK ble løsningen