• 25 OKT 13
  • 0

  Har du kjente sykdommer?

  Synskirurgi  kan i dag utføres på de aller fleste av oss. Imidlertid er det enkelte som må vurderes spesielt, mens noen få ikke kan behandles i det hele tatt. Det er viktig at du forholder deg nøye til dette.

  Du må informere oss om følgende:
  Har du – eller har du hatt – øyesykdommer eller skader på øyet?
  Har du andre sykdommer?
  Bruker du faste medisiner? (uansett type)

  Øyesykdommer/øyeskader
  Ved en del øyesykdommer vil det ikke være aktuelt å synskorrigere. Ved andre øyesykdommer trengs særskilt vurdering.

  Grønn stær/grensetrykk
  Hvis laserbehandling er aktuelt her, bør IntraLASIK-metoden benyttes fremfor LASIK.

  Tynn hornhinne
  Har du svært tynn hornhinne, kan dette gjøre at du må velge IntraLASIK-metoden i stedet for LASIK. Dette fordi IntraLASIK-metoden lager et tynnere «lokk» i hornhinnen enn LASIK.

  Tørre øyne
  Etter en laserbehandling får de fleste en periode med tørre øyne. Dette lindres ved å dryppe med kunstig tårevæske. Slik tørrhet er alltid forbigående, men kan i meget sjeldne tilfeller vare ett år eller mer. Har du imidlertid spesielt tørre øyne fra før, fordi du f.eks. har brukt kontaktlinser, må du regne med å dryppe noe mer enn andre etter laserbehandlingen.

  Er du mye plaget med tørre øyne vil vi anbefale IntraLASIK-metoden fremfor LASIK.
  IntraLASIK gir mindre plager med tørre øyne enn LASIK.

  Enøyde
  Vi behandler ikke enøyde.

  Keratokonus
  Har du øyesykdommen keratokonus, kan vi ikke laserbehandle deg.

  Nystagmus (ufrivillige, urolige øyebevegelser)
  Har du denne tilstanden, kan laserkorreksjon i enkelte tilfeller ikke gjennomføres. Mer moderne lasere har gjort at muligheten for laserbehandling nå er større enn før.

  Betennelser
  Har du pågående betennelse eller infeksjon i øyet, er du ikke egnet for synskirurgi.

  Anatomi
  Ved særskilt vanskelige anatomiske forhold i øyehulen kan det være umulig å laserbehandle.

  Skjeling
  Dersom du er skjeløyd vil laserkorreksjon av synet ikke hjelpe i de fleste tilfellene. Unntaket er hos en del langsynte som skjeler. Her kan laserbehandlingen for å bli brillefri samtidig hjelpe på skjelingen.
  Ved følgende øvrige sykdommer/tilstander er det enten ikke aktuelt å utføre laserbehandling, eller det må særskilt vurdering til:

  Sukkersyke (diabetes)
  Diabetespasienter har svakere overflatehud (epitel) på øyet, noe som øker risikoen for komplikasjoner. Derfor bør alltid IntraLASIK-metoden velges for diabetespasienter.
  Et vilkår for behandling er imidlertid at sukkersyken er ukomplisert og at blodsukkeret er stabilt.

  Systemsykdommer (f.eks. revmatoid artritt)
  Har du systemsykdom som kan medføre svært tørre øyne, vil laserkorreksjon vanligvis være uaktuelt. Ved en del systemsykdommer som er i en rolig fase, kan imidlertid laserkorreksjon være mulig. I disse tilfellene bør IntraLASIK-metoden alltid benyttes fordi dette gir mindre plager med tørre øyne enn LASIK.

  Graviditet
  Vi laserbehandler ikke gravide. Under graviditeten vil synet og blodsukkeret variere. Derfor venter vi i minst 3-6 måneder etter fødselen før vi utfører laserbehandling.

  Immunsviktsykdommer
  Har du immunsviktsykdom er du vanligvis uegnet til laserbehandling.

  Medisiner
  Enkelte medisiner kan gjøre deg uaktuell til laserbehandling. Eksempelvis: steroider i større doser (f.eks Prednisolon-preparater) eller sulfonamider. Det er således svært viktig at du forteller oss på forhånd om din eventuelle medisinbruk. Oppgi alltid om du bruker blodfortynnende medikamenter.

  Tar du følgende medisiner kan muligens IntraLASIK-metoden ikke benyttes. LASIK kan da være et alternativ:

  • Imigran© (mot migrene)
  • Accutane© (A-vitaminpreparat mot uren hud)
  • Cordarone© (mot hjertearytmier)

  Allergier
  Ved enkelte allergitilstander vil laserbehandling være uaktuelt.

  Psykiske lidelser/angst
  Har du psykiske lidelser som medfører panikk-reaksjoner/angstanfall, må du informere oss om dette. Da kan vi være behjelpelig med å la deg «prøveligge» på operasjonsstua før en eventuell behandling. Under selve behandlingen er det avgjørende at du klarer å ligge helt rolig.

  Ømfintlighet
  Dersom du lett besvimer på legekontor vil vi gjerne bli informert om dette av praktiske grunner.

  . . . v i k t i g Har du andre, kjente sykdommer enn de som er nevnt her, må du fortelle oss om dette under forundersøkelsen. Vi trenger denne informasjonen for at vi skal være i stand til å kvalitetssikre behandlingen din så godt det lar seg gjøre.

  Leave a reply →