Grå stær er et område i øyets linse som er dunkelt eller ugjennomskinnelig. Etter hvert som fordunklingen øker, hindres lysstrålene i å passere gjennom linsen.

Linsen
Linsen er den delen av øyet som sørger for «fininnstillingene» når vi fokuserer.  Denne fokuseringen danner grunnlaget for det vi ser. For å kunne skape et skarpt synsbilde må linsen være klar. I et tidlig stadium er det ikke sikkert at grå stær medfører noen problemer.

NORMALT: Stasjonsuret   gjennom et normalt øye.

NORMALT: Stasjonsuret
gjennom et normalt øye.


STÆR: Uret gjennom  et øye med grå stær.

STÆR: Uret gjennom
et øye med grå stær.

Årsak
Grå stær oppstår vanligvis som en følge av kroppens naturlige aldringsprosess. Sykdommen er en av de vanligste årsakene til svekkelse av synet hos personer over 55 år. Men grå stær kan også skyldes øyeskader, bruk av visse typer medisiner og andre sykdommer som f.eks diabetes.

Behandling
Det finnes ingen medisiner eller øyedråper som fjerner grå stær dersom du har fått sykdommen. I lette tilfeller kan briller være et hjelpemiddel. I andre tilfeller er kirurgi løsningen.

oyesykdommer.Gra star.02

NORMALT:
Normalt øye.


o7yesykdommer.Gra star.03 (1)

STÆR: Øye med grå stær. (konstruert ill.)

 

Ved et relativt lett kirurgisk inngrep kan grå stær behandles. Enkelt forklart, går behandlingen ut på å fjerne den uklare linsen og erstatte den med en ny linse av kunstmateriale.  Millioner av grå stær-pasienter har fått nytt syn ved hjelp av slik behandling. Operasjon av grå stær er en av de hyppigst utførte operasjoner i verden i dag.

GRÅ STÆR: Fordunkling i linsen gjør det vanskeligere for lysstrålene å passere. Det du ser blir uklart.

GRÅ STÆR: Fordunkling i linsen gjør det vanskeligere for lysstrålene å passere. Det du ser blir uklart.

Har du grå stær, kan dette være noen av symptomene:

  • Det du ser virker dunkelt og tåkete
  • Du er spesielt sensitiv til lys, særlig sterkt sollys
  • Du trenger mer lys for å lese
  • Forandringer i fargesynet (det du ser får gjerne en gul-tone over seg)
  • Følelse av at det ligger en «film» over øynene
  • Problemer med å kjøre bil om natten
  • Problemer med å bedømme avstander