Alderssyn er endringer i øynene våre som krever lesebriller. Alderssyn oppstår ved 45-års alderen hos de fleste, men noen få opplever dette fra ca. 40 års alder. Det blir problematisk å lese, sende tekstmeldinger og å jobbe foran datamaskinen. De som ikke har briller fra før, må starte med lesebriller. De av oss som allerede bruker briller, må starte med progressive briller. Unntaket er noen nærsynte som nå kan ta av seg brillene når de leser, men de må fortsatt ha briller for å se på avstand.

For å bli kvitt alderssynet, lesebrillene og eventuelle gåbriller er det 2 muligheter:

De fleste pasientene i denne gruppen vil bli behandlet med linsebytte (RLE). I 2012 kom det helt nye linser på markedet som har gitt utrolige resultater. Vi har snart gjort 1500 operasjoner med disse nye linsene.

Linsebytte (RLE)

Her erstattes øyets naturlige linse med en ny kunstig linse som gir deg godt syn både på nært og på avstand.

Les mer om Linsebytte (RLE)

Laseroperasjon

Her endrer laseren hornhinnen så du blir brillefri.

Les mer om Laseroperasjon